2016. július 20., szerda

Bizalmatlanság, gyanakvás, ártó szándék

Az ember személyiségében a belső élmények, tulajdonságok, a különféle motivációk és a külső megnyilvánulások sajátos és tartós mintázatot alkotnak. Ez a mintázat alapot szolgáltat ahhoz, hogy viselkedésünk, gondolataink, érzelmi megnyilvánulásaink bejósolhatóak és következetesek legyenek.

Tehát a személyiség pszichofizikai rendszerek olyan dinamikus szerveződése, amely az egyén jellegzetes viselkedés, gondolat, és érzelmi mintázatait hozza létre.

Személyiségünk optimális esetben elég rugalmas ahhoz, hogy tanuljunk hibáinkból, tapasztalatainkból és a környezetünkkel való interakciók során több lehetőség közül a számunkra  és környezetünk számára egyaránt legkívánatosabb viselkedéssel reagáljunk.
A személyiségzavar a belső élmények és a viselkedés olyan átfogó tartós és rugalmatlan mintázata, mely jelentősen eltér a kultúra, a környezet elvárásaitól. Ez a rugalmatlanság gyakran pszichés sérüléseket, interperszonális vagy munkahelyi kapcsolatokban megjelenő szenvedést, problémákat, nehézségeket okoz.


A paranoid személyiségzavarra jellemző a kifejezett érzékenység a kudarcokra.A paranoid személyiségzavar főbb jellemzői

 • mindent átható bizalmatlanság, gyanakvás mások iránt
 • nem valós hiedelem arról, hogy az illetőt mások bántani/bántalmazni akarják
 • nem igazolt gyanú, hogy mások nem megbízhatóak, és nem lojálisak 
 • állandó bizalmatlanság és gyanakvás, hogy mások az információt az illető ellen fordítják 
 • ártatlan jelek, dolgok súlyos személyes sérelemként való értelmezése 
 • dühös reakciók minden, akár enyhébb személyes véleményre 
 • ellenszenves magatartás
 • nem igazolt gyanú, hogy társunk, párunk nem hűséges, megcsal bennünket
 • az ért sérelmek megbocsátási képtelensége 
 • alaptalanul feltételezi, hogy mások kihasználják, becsapják 
 • mások iránt bizalmatlan, rejtett rosszindulatot feltételez 
 • gyanakvás, az események, élmények tendenciózus eltorzítása, azaz mások semleges vagy baráti cselekedeteit ellenségesnek, vagy megvetendőnek tartja 
 • harcos, makacs, rendíthetetlen meggyőződés a saját igazáról 
 • általában önteltség és énközpontúság jellemzi


Ha a fenti jellemzők túlnyomó részben jelen vannak és jelentős szenvedést, boldogtalanságot, örömtelenséget, kapcsolati és munkahelyi konfliktusokat okoznak, ajánlatos valamilyen segítséget igénybe venni.

A zavar okainak feltárása, meghaladása, új alternatívák találása lehetővé teheti, hogy újra örömmel és bizakodva tudjunk a jövőbe nézni.