2015. augusztus 21., péntek

A tükör törvényei

1. Minden, ami másokban dühössé tesz, zavar, "én jobban csinálnám", mindent, amit a másikban megváltoztatnék, bírálok, minden, amit véleményezek, az bennem van, önmagamban. Minden, amit én kritizálok a másikban, minden, ami ellen harcolok, az bennem van.

2. Mindaz, amit a másik személy rajtam kritizál, harcol ellene, meg akar változtatni bennem, rajtam, és ez engem sért, bánt, az nincs feldolgozva, nincs megoldva bennem.

3. Minden, amit mások kritizálnak bennem, harcolnak ellene, meg akarják változtatni, de mindez engem nem bánt, nem érint, akkor ez az ő problémájuk, melyet kivetítenek rám, mert önmaguk nem tudnak, nem mernek szembenézni vele.

4. Mindent, amit én a másikban szeretek, magamban szeretem, mindez magamban van meg, mert felismerem magam a másik személyében, és ebben egylényegűségünk mutatkozik meg.

Érzelmi stresszoldás - Napraforgó kineziológia

2015. augusztus 17., hétfő

Büszkeség és gőg

A pszichológiában kétfajta büszkeséget különböztetnek meg.
Az egyik az ún. autentikus büszkeség, amely akkor nyilvánul meg, ha békében vagyunk önmagunkkal, kreatívnak, termékenynek érezzük a munkánkat és szociális szempontból is a helyünkön érezzük magunkat.
A másik az ún. hübrisztikus büszkeség, amely magában foglalja az önzést, a gőgöt, a nem túl szerencsés szociális viselkedésmódokat, beleértve az agressziót, a fokozott szégyenérzetet, az önértékelési zavart.
Az autentikus büszkeség lelkiállapotát az önértékelés javításával érhetjük el.
Most tekintsük át alternatív terápiás megközelítésben is ezt a témát.

Dr. David R. Hawkins tudattérképén, amely nem más, mint egy matematikai modell az emberi egó megértéséhez, 175-ös értékre kalibrálta a büszkeséget. A bátorság alatti szintek rombolóak, nem támogatják az életet és szemben állnak az igazsággal. Az igazságot a bátorság szintjén érjük el, innentől belépünk a szeretetteljesség szintjeire, amelyek táplálják és támogatják az életet és összhangban vannak az igazsággal.
A büszkeség tudatszintjének főbb jellemzői Dr. Kurt Ebert, amerikai pszichiáter munkája nyomán:

Isten szemlélet
Közömbös. Az öntelt, kevély, gőgös ember úgy látja, hogy Isten - bármi is legyen az - nem törődik az emberekkel. Az ember magára van utalva és egyedül járja útját, egyedül alakítja ki a szabályait. Az ember az, amit kihoz magából, mert Isten nem törődik vele.

Élet szemlélet
Megerőltető. Az öntelt, kevély, gőgös ember számára az élet nem más, mint állandó küzdelem azért, hogy felülemelkedjünk megerőltető szituációkon, hogy az elsők és legjobbak legyünk. az önértékelés alapja a siker. A büszkeség negatív pólusa: másodiknak lenni semmivel sem jobb, mint utolsónak lenni. Az önteltség, a kevélység és a gőg középpontjában tehát a külső sikerek állandó hajszolása áll, melyek elérése nélkül az illető a Szégyen tudatszintre kerül át.

Érzelem
Lenézés - mások semmibevétele. Mindent, ami nem a legjobb vagy a legkívánatosabb, megvetéssel, gúnyolódással, csúfolódással, sértegetéssel kezelnek. Az önteltség ilyen módon megosztó és megvető, hajlamos a vakmerőségre, dominanciára, gőgre, dölyfösségre és basáskodásra. Méltán nevezik a hét fő bűn egyikének.

Viselkedés
Felfuvalkodottság, pöffeszkedés. Az önteltség megköveteli, hogy felsőbbrendű fontosságát elismerjék. Ahhoz, hogy ő fent legyen, másoknak lent kell lenniük, ahhoz, hogy ő több legyen, másoknak kevesebbnek kell lenniük. Az öntelt, gőgös, kevély embernek nem elég, hogy sikereket ér el, a többieknek ünnepelniük kell azt, valamint elismeréssel kell adózniuk sikerei, felsőbbrendűsége és kiválósága előtt. Azok az emberek, akik a felfuvalkodottság, pöffeszkedés folyamatában akadtak el, olyan fórumokat keresnek, amelyeken keresztül bemutathatják és bizonyíthatják felsőbbrendűségüket.

A kineziológia mint a megnövekedett tudatosság elérésére alkalmas alternatív lelki gyógymód lehetővé teszi, hogy a büszkeség szintjét meghaladva magasabb tudatszintre lépjünk.

Összhangban az igazsággal  - Napraforgó Kineziológia